Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy NADŘEZ, s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím toho objednávkového portálu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní “).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. V těchto případech platí rámcová smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • v hotovosti na výdejním místě Zásilkovny
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“).
  • platební kartou přes GOPAY

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle smluvních podmínek.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

TERMÍNY DODÁNÍ

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek a souhlasí s nimi.

Přijaté objednávky vyřizujeme v období 2 – 6 dnů (v případě, že Vámi objednané zboží je skladem). Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně zvýšila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží zasíláme přepravní službou PPL nebo Zásilkovnou. U PPL je cena dopravy Kč 106,- včetně DPH při úhradě předem, anebo dalších 45,- při dodání na dobírku.

Objednané zboží lze osobně vyzvednout na pobočce Zásilkovny.cz, kterou jste zvolili v objednávce. Cena dopravy je pak Kč 75,- včetně DPH při úhradě předem, anebo dalších 45,- za dobírku. Na vyzvednutí zboží máte 7 dnů. Zásilkovnou lze zaslat zásilky do 5 kg anebo rozměru součtu stran 120cm. V případě, že zásilka bude těžší než 5 kg nebo větších rozměrů než 120cm, budeme vás kontaktovat. Uvádějte prosím svůj e-mail a telefonní číslo.

Zboží je také možno vyzvednout osobně v prodejně naší firmy NADŘEZ,s.r.o.,
Černá cesta 2874,
Frýdek-Místek.
Pracovní doba: pondělí - pátek 8.00-16.00 hod.
telefon: 604 377 098
e-mail: obchod@nadrez.cz

 

Záruční listy nevyplňujeme, jako záruční list k veškerému zboží slouží námi vystavená faktura.

Na všechny výrobky poskytujeme záruku dle platných ustanovení Občanského zákoníku. Riziko poškození nebo ztráty Vaší zásilky během přepravy nese v plném rozsahu náš zásilkový obchod a přepravní služba. V případě zjištění poškození balíku při převzetí zásilky, je nutné ihned kontaktovat přepravní službu nebo naší firmu.

REKLAMACE

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně nás kontaktujte. Uschovejte přepravní obal pro vyřízení reklamace s přepravní společností. Zástupce přepravní společnosti PPL k Vám přijede sepsat škodní protokol a poškozené zboží si odveze. Při nenahlášení škody do 3 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

Při reklamaci zašlete zboží v kompletním stavu s dodacím listem (tj. námi vystavenou fakturou, kterou obdržíte při dodávce zboží). Reklamace zasílejte vždy jako obyčejný balík – ne dobírkou. U poškozeného zboží popište přesně druh závady – poškození. Z důvodu rychlého a bezpečného převodu peněz doplňte číslo svého účtu a kód banky, na který Vám v případě uznání reklamace peníze můžeme zaslat. Nejlépe nás kontaktujte a my vám můžeme zaslat kód pro bezplatné zaslání reklamace přes Zásilkovnu.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 Vás informujeme o zákonné možnosti využití mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit spotřebitel u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu.  Kontakt: www.coi.cz, zde naleznete bližší informace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro obchodní a marketingové účely firmy NADŘEZ,s.r.o. se sídlem Černá cesta 2874, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25816721 (dále jen správce) na dobu neurčitou. Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, eventuálně předány jiným správcům dle zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, právo na přístup k údajům, které se Vás týkají, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

EET - elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.